strop na Retkini

Rysy na stropach

Na belkach i płytach stropowych mogą pojawiać się rysy. Niektóre są dopuszczalne. Rysy mogą powstawać na spodniej stronie stropów w środkowej części oraz ukośne w strefach oparcia. Rysy na spodniej stronie stropów Szerokość tych rys nie powinna przekraczać 0,3 mm. Jeśli rysy są większe, mogą świadczyć o przeciążeniu stropu i wymagać interwencji projektanta. Rysy są Read more about Rysy na stropach[…]

ekspertyza budynku szkoły, Łódź

Ekspertyza budynku szkoły na ul. Nowej w Łodzi

W budynku wykonanym w technologii ?ramka łódzka? wystąpiły liczne rysy na ścianach i stropach. W budynku ujawniły się wady tej technologii. Połączenia między ramkami zrealizowano za pomocą cienkich, prostych prętów. Nie wytrzymały one występujących obciążeń. Każda ramka zaczęła pracować niezależnie od innych. Rysy na ścianach i stropach wystąpiły wzdłuż linii styku ramek.