Projekt przebudowy komory prób w Fabryce Transformatorów ABB

Współudział w projekcie. Opracowanie wykonane w biurze projektów HALKON obejmowało: ścianę p.poż o wymiarach 36x36m -szkielet żelbetowy monolityczny, odporność ogniowa 2 godz., wrota o wymiarach 12x10m podłogę na obciążenie skupione 100T przebudowę istniejącej ściany stalowej polegającą na usunięciu słupów i wykonaniu otworu 12x10m