Projekt zabezpieczenia ścian wykopu na budowie – LINCOLN w Strykowie

Uzupełniliśmy projekt wykonany przez inną pracownię. W czasie wykonywania wykopu o głębokości 11,5 m pod pompownię z jego ścian zaczęły odrywać się bryły gliny zagrażając pracującym ludziom. Rozkopanie wykopu było niemożliwe ze względu na zbyt małą odległość od drogi. Zaprojektowaliśmy konstrukcję zabezpieczającą pracujących ludzi w postaci ściany o konstrukcji stalowej wypełnionej żelbetowymi panelami prefabrykowanymi. Całość Read more about Projekt zabezpieczenia ścian wykopu na budowie – LINCOLN w Strykowie[…]