Rysy na stropach

Na belkach i płytach stropowych mogą pojawiać się rysy. Niektóre są dopuszczalne. Rysy mogą powstawać na spodniej stronie stropów w środkowej części oraz ukośne w strefach oparcia.

Rysy na spodniej stronie stropów

Szerokość tych rys nie powinna przekraczać 0,3 mm. Jeśli rysy są większe, mogą świadczyć o przeciążeniu stropu i wymagać interwencji projektanta. Rysy są prostopadłe do osi belki lub płyty. Powstają dlatego, że beton ma mniejszą odkształcalność od stali.
Rysy na spodniej stronie stropów
Podobne rysy pochylone w kierunku środka belki mogą powstawać przy podporach (podciągach, ścianach).

Rysy na spodniej stronie stropów

Na rysunkach podałem maksymalne szerokości rys dopuszczone przez normę. Jeśli rysy są szersze, należy ustalić dlaczego. Może to być błąd projektowy, wykonawczy (np. za słaby beton lub za mała ilość zbrojenia). W takich sytuacjach najlepiej wezwać projektanta.

Rysy równoległe do osi belek i płyt

Jeśli zauważymy rysy biegnące prostopadle do podpór może to świadczyć o korozji zbrojenia. Nie można ich lekceważyć. Rdza ma większą objętość, niż stal i rozpycha beton powodując powstawanie tych rys.

Rysy równoległe do osi belek i płyt

Pojawienie się takich rys wymaga niezwłocznej interwencji projektanta. Trzeba ustalić przyczynę korozji, usunąć ją i zabezpieczyć zbrojenie.