Rysy na ścianach budynków

Na ścianach budynków mogą powstawać rysy pionowe, ukośne i poziome. Układ rys w wielu przypadkach umożliwia określenie przyczyn ich powstawania.

Rysy pionowe

Najgroźniejsze powstają na filarkach międzyokiennych. Z reguły wskazują na przekroczenie nośności filarków. Są to drobne i dość liczne rysy zlokalizowane z reguły w środkowej części filarka.

rysy na filarkach międzyokiennych

Zdarza się, że budynek pęka w środkowej części. Powstająca wtedy rysa rozszerza się do góry. Takie rysy z reguły powstają na skutek większego osiadania ścian szczytowych. Ściany te wychylają się na zewnątrz.

rysa na ścianie rozszerza się do góry

Rysy ukośne

Taki układ rys z reguły wskazuje na nierównomierne osiadanie fundamentów. Jeśli osiada ściana szczytowa, to rysa jest pochylona w kierunku tej ściany.

Rysy ukośne

Może się zdarzyć, że środkowa część budynku osiada bardziej, niż ściany szczytowe. Wtedy rysy mają kształt sklepienia opasującego miejsce, które osiada bardziej niż pozostałe części budynku.

środkowa część budynku osiada bardziej, niż ściany szczytowe

Rysy poziome

Takie rysy powstają w starych budynkach, w których spoiny były wykonywane na bazie wapna. Wapno ulega erozji, jest wypłukiwane przez wodę pochodzącą z opadów. Spoiny stają się słabsze i warstwa zaprawy staje się cieńsza. Na tynkach pojawiają się wtedy drobne rysy poziome. Takie rysy są najmniej groźne.

Rysy pionowe i ukośne wymagają interwencji inżyniera budownictwa. W każdym przypadku musi on ustalić przyczynę powstawania rys, usunąć tę przyczynę, a następnie naprawić uszkodzone mury. Często wymaga to badania gruntów, badania cegieł i spoin w murach fundamentowych, sprawdzenia ewentualnej awarii instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej. Naprawa murów bez usunięcia przyczyny powstawania rys nie przyniesie spodziewanych efektów. Rysy będą powstawać nadal poza miejscami wzmocnionymi.