2016-10-11

Projekty

Ważniejsze projekty

Projekt hali stalowej dla firmy eksportującej samochody ciężarowe do Afryki ? 2016 r.

Projekt zamienny komór wentylacyjnych żelbetowych dla ORANGE w Łodzi ? 2016 r.

Remont komina murowanego w DPS ?BORÓWEK? – 2016 r.

Projekt wykonawczy wentylatorni w hali logistycznej w Ursusie.
Konstrukcja stalowa.

Dach stalowy hali dla firmy H2O w Chociszewie.
Projekt zamienny wykonany z uwagi na zmniejszenie ciężaru elementów. Rozpiętość dźwigarów 25,2 m. Zużycie stali zmniejszono 3-krotnie.

Projekt powtarzalny stropu na prefabrykowanych płytach szalunkowych. Stropy o rozpiętości maksymalnej 9,0 m. Do projektu opracowałem program liczący zbrojenie na zginanie, rozwarstwienie i ścinanie. Stropy wykonywane były w Elektrociepłowni EC-3 w Łodzi w ramach projektu ?Budowa instalacji rozładunku, magazynowania i transportu biomasy do współspalania?, w firmie Atlas, w antresolach i trafostacjach budowanych dla firmy Business Diamont Park

DANONE – Konstrukcja wsporcza zbiorników linii technologicznej.
Projekt obejmował halę stalową. Na dachu hali w każdym przęśle umieszczono po trzy zbiorniki linii technologicznej każdy o masie ok. 80 ton. Obiekt posadowiono na płycie.

DANONE – Pomost pod chłodnice wentylatorowe

DANONE – Budowa obiektu infrastruktury technicznej 5 zbiorników linii technologicznej na konstrukcji stalowej. Projekt obejmował pomost na zbiorniki oraz na pomieszczenie sprężarkowni.

GILLETTE – Przebudowa części magazynu palet na kruszarnię. Gillette w Łodzi, ul. Nowy Józefów 70

GILLETTE – Przebudowa ścian zewnętrznych magazynu palet. Gillette w Łodzi, ul. Nowy Józefów 70

GILLETTE – Przebudowa wejścia do budynku głównego. Gillette w Łodzi, ul. Nowy Józefów 70.

GILLETTE – Projekt podtorza suwnicy w pomieszczeniu BEDATEC

Naprawa ścian wieżowca przy ul. Zielonej w Łodzi

Zabytkowy DWOREK W BARTOSZÓWCE – Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na cele agroturystyczne wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Nadbudowa budynku OSP w Prawęcicach.
Projekt budowlany i wykonawczy.

Projekt budowlany i wykonawczy Ambulatoryjnego Centrum wraz z Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży w WOJEWÓDZKIM SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM w Warcie.

Projekt budowlany i wykonawczy hali magazynowej dla PANTA Sp. z o.o. w Łodzi.
Hala dwunawowa, parterowa o konstrukcji stalowej.

Projekt wykonawczy hali dla PB CASTOLIN w Gliwicach. Projekt obejmował elementy żelbetowe.

Projekt wykonawczy elementów żelbetowych dla hali produkcyjnej z częścią administracyjno-socjalną dla MTB POLAND Sp. z o.o. w Łodzi.

Przebudowa w istniejącym budynku części piętra dla potrzeb sal konferencyjnych wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi dla GTS POLAND Sp. z o.o w Piasecznie.
Projekt budowlany i wykonawczy. zaprojektowano sale konferencyjne nad serwerownią na poddaszu nieużytkowym.

Projekt budowlany i wykonawczy hali mroźni w Lipcach Reymontowskich dla MTM FOOD w Kamionie. Hala o konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej, sześcionawowa, dwukondygnacyjna. Stropy o rozpiętości 12,0 m. Obciążenia użytkowe 1000 daN/m2.

Budowa instalacji rozładunku, magazynowania i transportu biomasy do współspalania ? projekt wykonawczy stropu na prefabrykowanych płytach szalunkowych w EC-3 w Łodzi

Przebudowa układu odżużlania kotłów w EC 4 w Łodzi.
Projekt obejmował przebudowę podłóg i kanałów w celu dostosowania do obciążeń wynikających z nacisków kół wózków transportowych.

Konstrukcje żelbetowe dla hali 1C i 1D w Strykowie dla BUSINESS DIAMONT PARK

Hala magazynowa 1B ? antresola w osiach 1-13.

Fundamenty pod maszyny dla firmy PYROLL hali logistycznej w Strykowie.

Projekt wykonawczy elementów żelbetowych dla DIAMONT BUSINESS PARK II Sp. Z o.o. w Strykowie.
Projekt obejmował:
– fundamenty
– doki
– słupy
– stoposłupy
– łączniki śrubowe dla słupów żelbetowych
Obliczenia statyczne wykonane były dla całej hali jako układu przestrzennego.

Projekt stropu w restauracji ?Rodzinna? w MANUFAKTURZE w Łodzi. Zaprojektowano strop nie wymagający fundamentowania.

Projekt wykonawczy ściany oporowej zabezpieczający wykop o głębokości 14 m.
Wykonano wykop w gruntach gliniastych. Dojście do dna wykopu było od strony budowy. Druga ściana wykopu była pionowa. Po wyschnięciu gliny zaczęły z tej ściany odrywać się fragmenty gruntu zagrażające pracującym ludziom. Projekt obejmował ścianę oporową o lekkiej konstrukcji wstawionej od strony budowy za pomocą dźwigu. Umożliwiło to realizację przepompowni w wykopie.

Projekt antresoli w hali należącej do KAMPMANN Polska Sp. z o.o. w Łęczycy

Projekt wykonawczy elementów żelbetowych dla hali magazynowej ARIMEX-DAMIS w Łodzi.
Projekt obejmował:
– fundamenty
– doki
– panele podwalinowe
– ściany oporowe
– kotłownię
Projekt obejmował obliczenia.

Projekt wykonawczy konstrukcji żelbetowych dla SCHAVEMAKER INVEST sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich.
Projekt obejmował:
– stopy fundamentowe
– doki załadowcze
– belki podwalinowe
– ławy fundamentowe

Projekt budowlany przebudowy hali produkcyjnej dla firmy HAGMED w Rawie Mazowieckiej.

Projekt rozdzielni 500kV dla Osiedla Retkinia w Łodzi.
Projekt wykonany na zlecenie firmy SELPOL.

Strop z płyt prefabrykowanych szalunkowych dla firmy ATLAS w Zgierzu.

Projekt czerpni aeracyjnej w EC-3 w Łodzi. Czerpnia została umieszczona na dachu kotłowni.
Projekt obejmował czerpnię oraz wzmocnienie konstrukcji dachu.

Strop z płyt prefabrykowanych szalunkowych dla firmy CEBET

Zakład Prefabrykacji Materiałów Budowlanych BUDOPREF w Zgierzu.
Projekt obejmował budynek administracyjno-socjalny, halę stalową dwunawową z suwnicą, zbrojarnię, fundamenty silosów, węzeł betoniarski (fundamenty i zasieki)

Hala przeładunkowa POCZTY POLSKIEJ na Dworcu Kaliskim w Łodzi.

Projekt wymiany dachu nad halą niciarni a Zakładach im. ?J. Marchlewskiego? w Łodzi (obecnie MANUFAKTURA). Projekt wykonywałem wraz z projektantem Stefanem Bubiakiem. Zaprojektowaliśmy dach stalowy nad dachem istniejącym. Dźwigary były transportowane na wózkach wg naszego projektu.

Projekt mostu na rzece Dobrzynce w PABIANICKICH ZAKŁADACH ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH

Hala magazynowa w Zakładach Tkanin Wełnianych MAZOVIA w Tomaszowie Mazowieckim.
Hala o konstrukcji stalowej. Zlokalizowana w starym korycie rzeki. Posadowiona na palach prefabrykowanych. W trakcie realizacji została przeprojektowana na halę produkcyjną.

Hala produkcyjna w Zakładach Dziewiarskich HANKA w Legnicy.
Hala trzynawowa, trzykondygnacyjna. Konstrukcja żelbetowa prefabrykowana

Oddział Zakładów Odzieżowych PRÓCHNIK w Janikowie. Projekt obejmował halę produkcyjną, budynek administracyjno-socjalny, zbiornik p-poż i schron przeciwatomowy.

STACJA UZDATNIANIA WODY w Nowej Soli. Projekt obejmował: zbiorniki żelbetowe kryte na wodę surową, odżelazioną i miękką, przeciski pod torami kolejowymi rur o średnicy 160 cm i długości 36 m (trzy rury), podpory rurociągów i estakadę nad torami kolejowymi o wysokości 12 m.

Hale stalowe w Zakładach MERINOTEX w Toruniu.