Jak izolować piwnice przed wodą

Nadal najlepszym materiałem do izolacji jest papa na lepiku. Papa jest bardziej odporna mechanicznie niż folia. Można nałożyć kilka warstw w zależności od parcia wody. Lepik wyrównuje nierówności muru i wypełnia ewentualne ubytki w papie, czego przy zastosowaniu folii nie można zrobić.

Poniższy rysunek ilustruje sposób wykonania izolacji.

Jak izolować piwnice przed wodą

Kolejność wykonywania:

  • układa się papę na ławie. Od strony piwnicy papa powinna być przyklejona do wewnętrznej pionowej powierzchni ławy. Od strony zewnętrznej papa musi być wysunięta na ok. 20 cm.
  • muruje się ścianę piwnicy. Murując ścianę należy na poziomie terenu wykonać jej pocienienie o pół cegły ( ok 13 cm). W tym pocienieniu wklei się papę, która zapobiega wnikaniu wody z topniejącego śniegu, rozpryskujących się kropli i wody spadającej z dachu. Papa powinna być wysunięta ponad poziom terenu o 30 do 50 cm.
  • na styku ściany i ławy wykonuje się klin z zaprawy cementowej. Klin zapobiega łamaniu się papy.
  • następnie przykleja się papę tak, jak pokazano to na rysunku. Ważne jest, by papę skleić z papą leżącą na ławie fundamentowej.
  • murując ściankę dociskową zostawia się przestrzeń między ścianką a papą. Tę przestrzeń wypełnia się zaprawą cementową. Ściankę ustawia się na papie leżącej na ławie fundamentowej i przyklejonej do niej papie wywiniętej ze ściany.
  • wylewa się chudy beton pod posadzkę piwnicy i na nim przykleja się warstwę papy
  • wykonując posadzkę piwnicy należy między ławę a posadzkę wstawić deskę ? będzie to dylatacja wypełniona asfaltem, lepikiem lub podobnym materiałem

Dylatacja jest niezbędna. Ława i posadzka mogą osiadać w różnym stopniu. Dylatacja zapobiegnie zrywaniu się papy i zapewni szczelność nawet przy nierównomiernym osiadaniu.

Ilość warstw papy na ścianie zależy od parcia wody. Jest to zależne od głębokości piwnicy i wysokości, na której znajduje się zwierciadło wody gruntowej. Zaleca się następujące liczby warstw papy:

  • jeśli piwnica jest ponad zwierciadłem wody gruntowej powinniśmy zastosować 2 warstwy papy ? ta papa izoluje piwnicę przed wodą z opadów atmosferycznych oraz podciąganą kapilarnie z głębszych warstw gruntu.
  • jeśli zwierciadło wody gruntowej jest 2 m powyżej posadzki piwnicy ? 3 warstwy papy
  • jeśli zwierciadło wody gruntowej jest większe niż 2 m, powinniśmy zastosować 4 warstwy papy

Ściankę dociskową można wykonać z cegieł ceramicznych, betonowych lub nawet z płyt chodnikowych ? od zewnątrz będzie obsypana ziemią, więc się nie przewróci.