Gdy dach się ugina i pękają ściany

Bardzo często powodem jest źle zaprojektowana i źle wykonana więźba dachowa. Układ konstrukcyjny pokazany na poniższym rysunku jest dość powszechnie stosowany. Powoduje on pękanie ścian kolankowych i ugięcia dachu. Wada ujawnia się po pewnym czasie użytkowania budynku.

Błędem jest podparcie krokwi w połowie ich rozpiętości. Taki sposób podparcia krokwi skutkuje oddziaływaniem dużych sił poziomych na ścianki kolankowe. Nacisk połaci dachowych (siły pionowe) powoduje odchylanie się tych ścian na zewnątrz. Od strony wewnętrznej budynku powstają na ścianach rysy poziome, dość dobrze widoczne. Rysy powstają również na ścianach działowych, od których odrywają się ściany kolankowe.

Po ujawnieniu się takich rys najlepiej skontaktować się z doświadczonym projektantem, gdyż nie jest to wyłącznie problem estetyczny. Naruszone zostały wzajemne powiązania ścian nośnych i działowych zapewniające właściwy kształt budynku i jego trwałość. Ściany działowe usztywniają budynek. Pojawienie się rys i pęknięć te usztywnienia likwiduje. Każda ściana pracuje osobno i bez usztywnień. Do tego nie można dopuścić. W przypadku, kiedy dach zostanie znacznie obciążony śniegiem lub uderzeniem wiatru może dojść do katastrofy budowlanej.

Uginanie się dachu uszkadza obróbki blacharskie i niszczy szczelność pokrycia.

Naprawa skutków źle wykonanej więźby dachowej zapewni bezpieczne użytkowanie budynku.