Ekspertyzy stropów w serwerowniach

Przedmiotem ekspertyzy były stropy w trzech serwerowniach.

Ekspertyzy określiły nośność stropów i możliwość ich dalszego obciążania. W ekspertyzach określono, gdzie mają być ustawione akumulatory, by nie wzmacniać stropów.