Ekspertyza budynku wielorodzinnego – łódzkie

Piwnica tego budynku była okresowo zalewana wodą po tym, jak w roku 2012 wykonano przebudowę polegającą m.in. na dostawieniu do ściany frontowej balkonów opartych na własnych słupach.

Ekspertyza wykonana w biurze projektów HALKON wykazała wadliwie wykonaną izolację przeciwwodną ścian i podłogi piwnicy. Dostawienie balkonów sprawiło ponadto, że przy budynku może okresowo powstawać podziemny zbiornik wody, która przedostaje się do piwnicy przez źle wykonaną izolację. Wada trudna do usunięcia i bardzo kłopotliwa dla mieszkańców. Zalecono wykonanie izolacji wewnątrz piwnic zabezpieczoną ścianką dociskową.