Czerpnia aeracyjna w elektrociepłowni EC-3 w Łodzi

Umieszczona na dachu budynku kotłowni, na wysokości 35m. Wykonaliśmy projekt zamienny, gdyż ten będący w posiadaniu inwestora okazał się niewykonalny : wymagał np. wykonania, w warunkach pogodowych późnej jesieni, otworu w dachu o wymiarach 6x12m, co groziło zalaniem wodami opadowymi, pominięto konieczne wzmocnienia dachu kotłowni oraz zaprojektowano elementy o masie ponad 250kg. Użycie dźwigu było niemożliwe. Transport i montaż musiały być wykonane ręcznie. W projekcie zamiennym wykonanym przez Biuro Projektów HALKON rozwiązaliśmy te problemy. Projekt umożliwił też realizację budowy w czasie rozruchu pieców bez przerywania pracy elektrociepłowni.