Projekt zamienny dachu stalowego nad halą w Chociszewie

Projekt zamienny dachu stalowego nad halą w Chociszewie

W projekcie, który otrzymaliśmy do zmiany, dźwigary miały ciężar ponad 5 ton. W warunkach budowy nie było możliwości ich montażu ? tak duży dźwig nie mógł wjechać na teren budowy. Podjęliśmy się zredukować ciężar dźwigarów. Udało nam się to. W naszym projekcie ciężar dźwigarów nie przekraczał 1,6 tony. Rozpiętość dźwigarów wynosiła ponad 25 m. Rzut Read more about Projekt zamienny dachu stalowego nad halą w Chociszewie[…]

hala stalowa w Daszynie

Projekt odbudowy hali po pożarze w Daszynie

Wykonaliśmy projekt hali stalowej dla firmy eksportującej samochody ciężarowe do Afryki. Optymalizacja konstrukcji pod względem zużycia materiałów pozwoliła uzyskać ciężar dźwigarów, słupów i rygli ściennych nie przekraczający 40 kg/m2. Projekt wykonany wykonanej przez Biuro Projektów HALKON w roku 2016.

pomost stalowy pod zbiorniki Danone

Pomost pod zbiorniki o masie 80T ? DANONE

Pomost pod zbiorniki na jogurt o masie 80T w Zakładach DANONE. W rzeczywistości była to hala, na dachu której umieszczono zbiorniki. W każdym przęśle znalazły się trzy takie zbiorniki. Pod dachem zaprojektowano pomost do obsługi zbiorników. Hala była zaopatrzona w liczne instalacje i laboratoria. Hala została posadowiona na płycie fundamentowej. Konstrukcja została zaprojektowana ze stali.

Czerpnia aeracyjna w elektrociepłowni EC-3 w Łodzi

Umieszczona na dachu budynku kotłowni, na wysokości 35m. Wykonaliśmy projekt zamienny, gdyż ten będący w posiadaniu inwestora okazał się niewykonalny : wymagał np. wykonania, w warunkach pogodowych późnej jesieni, otworu w dachu o wymiarach 6x12m, co groziło zalaniem wodami opadowymi, pominięto konieczne wzmocnienia dachu kotłowni oraz zaprojektowano elementy o masie ponad 250kg. Użycie dźwigu było Read more about Czerpnia aeracyjna w elektrociepłowni EC-3 w Łodzi[…]

Projekt przebudowy komory prób w Fabryce Transformatorów ABB

Współudział w projekcie. Opracowanie wykonane w biurze projektów HALKON obejmowało: ścianę p.poż o wymiarach 36x36m -szkielet żelbetowy monolityczny, odporność ogniowa 2 godz., wrota o wymiarach 12x10m podłogę na obciążenie skupione 100T przebudowę istniejącej ściany stalowej polegającą na usunięciu słupów i wykonaniu otworu 12x10m

Pomost pod chłodnice w Zakładach DANONE w Warszawie

Projekt zamienny. Projekt wykonany w biurze projektów HALKON umożliwiał realizację nie kolidującą z produkcją zakładu wymagającą sterylnych warunków. Czas wykonania pomostu wraz z montażem ? 13 dni

Projekt remontu budynku jednorodzinnego – Łódź

W budynku pojawiły się liczne rysy pionowe, poziome i ukośne. W ramach projektu wykonanego przez biuro projektów HALKON ustaliliśmy szereg wad projektowych i wykonawczych. Stwierdzono nadmierne ugięcia stropów, brak mocowania nadproży w ścianach zewnętrznych do ścian nośnych, nadmierne ugięcia wsporników. Nie wykonano dylatacji w ścianach osłaniających warstwę izolacji cieplnej. Zaprojektowano naprawę ścian poprzez wykonanie dylatacji, Read more about Projekt remontu budynku jednorodzinnego – Łódź[…]

Projekt remontu kamienicy – Łódź, ul. Dąbrowskiego

Projekt naprawy pękniętych ścian, nadproży, filarków i stropów. Projekt wykonany w biurze projektów HALKON przewidywał naprawę za pomocą wklejanych prętów w poziome bruzdy. Ta metoda pozwala ukryć pręty, jest efektywna i po wykonaniu niewidoczna. Wcześniej próbowano naprawiać budynek za pomocą ściągów. Metoda okazała się mało skuteczna.

Projekt wykonawczy słupów w hali w Gliwicach

Hala z suwnicami o udźwigu 5 i 10 ton. Połączenia słupów z fundamentami śrubowe zaprojektowane w naszej pracowni. Projekt zrealizowano. W projekcie budowlanym było wiele błędów – nieprawdziwe były długości słupów, złe poziomy wsporników pod suwnice i poziomy fundamentów. Projekt wykonawczy wymagał dużego zaangażowania i współpracy z projektantem konstrukcji stalowej.

Projekt zabezpieczenia ścian wykopu na budowie – LINCOLN w Strykowie

Uzupełniliśmy projekt wykonany przez inną pracownię. W czasie wykonywania wykopu o głębokości 11,5 m pod pompownię z jego ścian zaczęły odrywać się bryły gliny zagrażając pracującym ludziom. Rozkopanie wykopu było niemożliwe ze względu na zbyt małą odległość od drogi. Zaprojektowaliśmy konstrukcję zabezpieczającą pracujących ludzi w postaci ściany o konstrukcji stalowej wypełnionej żelbetowymi panelami prefabrykowanymi. Całość Read more about Projekt zabezpieczenia ścian wykopu na budowie – LINCOLN w Strykowie[…]