ekspertyza zabytkowego budynku

Ekspertyza zabytkowego dworku

Ekspertyza zabytkowego dworku określiła możliwości adaptacji tego obiektu na działalność agroturystyczną. W dalszej części wykonano projekt adaptacji. Opracowanie wykonane w biurze projektów Halkon obejmowało wymianę część stropów, pogłębienie piwnicy, by umieścić tam kuchnię, zaprojektowano naprawę balkonów, tarasów, ścian, wzmocniono więźbę dachową.    

ekspertyza budynku wielorodzinnego w Bratoszewicach

Ekspertyza budynku wielorodzinnego – łódzkie

Piwnica tego budynku była okresowo zalewana wodą po tym, jak w roku 2012 wykonano przebudowę polegającą m.in. na dostawieniu do ściany frontowej balkonów opartych na własnych słupach. Ekspertyza wykonana w biurze projektów HALKON wykazała wadliwie wykonaną izolację przeciwwodną ścian i podłogi piwnicy. Dostawienie balkonów sprawiło ponadto, że przy budynku może okresowo powstawać podziemny zbiornik wody, która Read more about Ekspertyza budynku wielorodzinnego – łódzkie[…]

Ekspertyza wieżowca w ŚDM w Łodzi

Przedmiotem ekspertyzy była piwnica. Po wymianie nawierzchni na pobliskiej drodze w piwnicy zaczęła pojawiać się woda. Zagrzybieniu uległy stropy i ściany. Firma zajmująca piwnicę nie mogła funkcjonować. W ekspertyzie określono prawdopodobne przyczyny zalewania piwnic wodą oraz wskazano metodykę naprawy sytuacji.

Ekspertyza dachu, ul. Racławicka w Warszawie

Występowały liczne przecieki i zawilgocenia ścian poddasza. Stwierdzono wiele wad w pokryciu wykonanym z blachodachówki – dziury po wkrętach, złe wypełnienie styków obróbek ze ścianami, złe pochylenie rynien.

ekspertyza budynku szkoły, Łódź

Ekspertyza budynku szkoły na ul. Nowej w Łodzi

W budynku wykonanym w technologii ?ramka łódzka? wystąpiły liczne rysy na ścianach i stropach. W budynku ujawniły się wady tej technologii. Połączenia między ramkami zrealizowano za pomocą cienkich, prostych prętów. Nie wytrzymały one występujących obciążeń. Każda ramka zaczęła pracować niezależnie od innych. Rysy na ścianach i stropach wystąpiły wzdłuż linii styku ramek.  

ekspertyza kamienicy, Łódź 1-go Maja

Orzeczenie o stanie technicznym kamienicy przy ul. 1-go Maja, Łódź

Orzeczenie o stanie technicznym kamienicy przy ul. 1-go Maja w Łodzi wykonane przez Biuro Projektów HALKON. Stwierdzono zły stan murów i stropów. Wilgoć i zagrzybienie ścian na parterze i wiele innych wad. Budynek kwalifikuje się do rozbiórki.  

Ekspertyza hali żelbetowej w Chrzanowie

Przedmiotem ekspertyzy wykonanej przez Biuro Projektów HALKON była możliwość zainstalowania w hali suwnicy o udźwigu 5 ton. Wykonano obliczenia hali w kierunku poprzecznym i podłużnym. Stwierdziliśmy, że taka suwnica może być zamontowana. [EasyGallery key=’9′]

ekspertyza budynku mieszkalnego, Łódź Szczytowa

Ekspertyza budynku mieszkalnego wielorodzinnego ? Łódź

Dom na Stokach, wybudowany w okresie niemieckiej okupacji. Przedmiotem ekspertyzy wykonanej przez Biuro Projektów HALKON były ściany budynku, na których w latach  80-tych ubiegłego wieku pojawiły się liczne rysy, odnawiające się po każdym remoncie. Budynek był już dwukrotnie naprawiany, bezskutecznie. Budynek jest częściowo posadowiony na glinie, częściowo na piasku. Nasza ekspertyza wykazała wadliwie wykonaną kanalizację deszczową. Brakowało Read more about Ekspertyza budynku mieszkalnego wielorodzinnego ? Łódź[…]