Awaria rury w instalacji próżniowej

Rura instalacji próżniowej uległa spłaszczeniu po tym jak zostało włączone zasilanie.

W ekspertyzie ustalona została przyczyna awarii i zalecone rozwiązania zapobiegające wystąpieniu awarii w przyszłości.