Jak obniżyć koszty budowy

Jak obniżyć koszty budowy

Każdemu inwestorowi zależy na tym, żeby koszty budowy były jak najniższe. Dużo w tym względzie zależy od projektu, a jednak to właśnie na tym etapie inwestycji czynione są pierwsze oszczędności. Zwykle wybierany jest projektant, który złożył najtańszą ofertę. Projektanta obowiązuje ekonomika projektowania. Powinien wykonać projekt z dbałością o jak najlepsze wykorzystanie materiałów przy jednoczesnym nie Read more about Jak obniżyć koszty budowy[…]

więźba dachowa

Gdy dach się ugina i pękają ściany

Bardzo często powodem jest źle zaprojektowana i źle wykonana więźba dachowa. Układ konstrukcyjny pokazany na poniższym rysunku jest dość powszechnie stosowany. Powoduje on pękanie ścian kolankowych i ugięcia dachu. Wada ujawnia się po pewnym czasie użytkowania budynku. Błędem jest podparcie krokwi w połowie ich rozpiętości. Taki sposób podparcia krokwi skutkuje oddziaływaniem dużych sił poziomych na Read more about Gdy dach się ugina i pękają ściany[…]

Jak izolować piwnice przed wodą

Jak izolować piwnice przed wodą

Nadal najlepszym materiałem do izolacji jest papa na lepiku. Papa jest bardziej odporna mechanicznie niż folia. Można nałożyć kilka warstw w zależności od parcia wody. Lepik wyrównuje nierówności muru i wypełnia ewentualne ubytki w papie, czego przy zastosowaniu folii nie można zrobić. Poniższy rysunek ilustruje sposób wykonania izolacji. Kolejność wykonywania: układa się papę na ławie. Read more about Jak izolować piwnice przed wodą[…]

strop na Retkini

Rysy na stropach

Na belkach i płytach stropowych mogą pojawiać się rysy. Niektóre są dopuszczalne. Rysy mogą powstawać na spodniej stronie stropów w środkowej części oraz ukośne w strefach oparcia. Rysy na spodniej stronie stropów Szerokość tych rys nie powinna przekraczać 0,3 mm. Jeśli rysy są większe, mogą świadczyć o przeciążeniu stropu i wymagać interwencji projektanta. Rysy są Read more about Rysy na stropach[…]

strop na Retkini

Rysy na ścianach budynków

Na ścianach budynków mogą powstawać rysy pionowe, ukośne i poziome. Układ rys w wielu przypadkach umożliwia określenie przyczyn ich powstawania. Rysy pionowe Najgroźniejsze powstają na filarkach międzyokiennych. Z reguły wskazują na przekroczenie nośności filarków. Są to drobne i dość liczne rysy zlokalizowane z reguły w środkowej części filarka. Zdarza się, że budynek pęka w środkowej Read more about Rysy na ścianach budynków[…]

Projekt zamienny dachu stalowego nad halą w Chociszewie

Projekt zamienny dachu stalowego nad halą w Chociszewie

W projekcie, który otrzymaliśmy do zmiany, dźwigary miały ciężar ponad 5 ton. W warunkach budowy nie było możliwości ich montażu ? tak duży dźwig nie mógł wjechać na teren budowy. Podjęliśmy się zredukować ciężar dźwigarów. Udało nam się to. W naszym projekcie ciężar dźwigarów nie przekraczał 1,6 tony. Rozpiętość dźwigarów wynosiła ponad 25 m. Rzut Read more about Projekt zamienny dachu stalowego nad halą w Chociszewie[…]

hala stalowa w Daszynie

Projekt odbudowy hali po pożarze w Daszynie

Wykonaliśmy projekt hali stalowej dla firmy eksportującej samochody ciężarowe do Afryki. Optymalizacja konstrukcji pod względem zużycia materiałów pozwoliła uzyskać ciężar dźwigarów, słupów i rygli ściennych nie przekraczający 40 kg/m2. Projekt wykonany wykonanej przez Biuro Projektów HALKON w roku 2016.

pomost stalowy pod zbiorniki Danone

Pomost pod zbiorniki o masie 80T ? DANONE

Pomost pod zbiorniki na jogurt o masie 80T w Zakładach DANONE. W rzeczywistości była to hala, na dachu której umieszczono zbiorniki. W każdym przęśle znalazły się trzy takie zbiorniki. Pod dachem zaprojektowano pomost do obsługi zbiorników. Hala była zaopatrzona w liczne instalacje i laboratoria. Hala została posadowiona na płycie fundamentowej. Konstrukcja została zaprojektowana ze stali.

ekspertyza zabytkowego budynku

Ekspertyza zabytkowego dworku

Ekspertyza zabytkowego dworku określiła możliwości adaptacji tego obiektu na działalność agroturystyczną. W dalszej części wykonano projekt adaptacji. Opracowanie wykonane w biurze projektów Halkon obejmowało wymianę część stropów, pogłębienie piwnicy, by umieścić tam kuchnię, zaprojektowano naprawę balkonów, tarasów, ścian, wzmocniono więźbę dachową.    

Czerpnia aeracyjna w elektrociepłowni EC-3 w Łodzi

Umieszczona na dachu budynku kotłowni, na wysokości 35m. Wykonaliśmy projekt zamienny, gdyż ten będący w posiadaniu inwestora okazał się niewykonalny : wymagał np. wykonania, w warunkach pogodowych późnej jesieni, otworu w dachu o wymiarach 6x12m, co groziło zalaniem wodami opadowymi, pominięto konieczne wzmocnienia dachu kotłowni oraz zaprojektowano elementy o masie ponad 250kg. Użycie dźwigu było Read more about Czerpnia aeracyjna w elektrociepłowni EC-3 w Łodzi[…]

Projekt przebudowy komory prób w Fabryce Transformatorów ABB

Współudział w projekcie. Opracowanie wykonane w biurze projektów HALKON obejmowało: ścianę p.poż o wymiarach 36x36m -szkielet żelbetowy monolityczny, odporność ogniowa 2 godz., wrota o wymiarach 12x10m podłogę na obciążenie skupione 100T przebudowę istniejącej ściany stalowej polegającą na usunięciu słupów i wykonaniu otworu 12x10m

Pomost pod chłodnice w Zakładach DANONE w Warszawie

Projekt zamienny. Projekt wykonany w biurze projektów HALKON umożliwiał realizację nie kolidującą z produkcją zakładu wymagającą sterylnych warunków. Czas wykonania pomostu wraz z montażem ? 13 dni

ekspertyza budynku wielorodzinnego w Bratoszewicach

Ekspertyza budynku wielorodzinnego – łódzkie

Piwnica tego budynku była okresowo zalewana wodą po tym, jak w roku 2012 wykonano przebudowę polegającą m.in. na dostawieniu do ściany frontowej balkonów opartych na własnych słupach. Ekspertyza wykonana w biurze projektów HALKON wykazała wadliwie wykonaną izolację przeciwwodną ścian i podłogi piwnicy. Dostawienie balkonów sprawiło ponadto, że przy budynku może okresowo powstawać podziemny zbiornik wody, która Read more about Ekspertyza budynku wielorodzinnego – łódzkie[…]

Projekt remontu budynku jednorodzinnego – Łódź

W budynku pojawiły się liczne rysy pionowe, poziome i ukośne. W ramach projektu wykonanego przez biuro projektów HALKON ustaliliśmy szereg wad projektowych i wykonawczych. Stwierdzono nadmierne ugięcia stropów, brak mocowania nadproży w ścianach zewnętrznych do ścian nośnych, nadmierne ugięcia wsporników. Nie wykonano dylatacji w ścianach osłaniających warstwę izolacji cieplnej. Zaprojektowano naprawę ścian poprzez wykonanie dylatacji, Read more about Projekt remontu budynku jednorodzinnego – Łódź[…]

Projekt remontu kamienicy – Łódź, ul. Dąbrowskiego

Projekt naprawy pękniętych ścian, nadproży, filarków i stropów. Projekt wykonany w biurze projektów HALKON przewidywał naprawę za pomocą wklejanych prętów w poziome bruzdy. Ta metoda pozwala ukryć pręty, jest efektywna i po wykonaniu niewidoczna. Wcześniej próbowano naprawiać budynek za pomocą ściągów. Metoda okazała się mało skuteczna.

Ekspertyza wieżowca w ŚDM w Łodzi

Przedmiotem ekspertyzy była piwnica. Po wymianie nawierzchni na pobliskiej drodze w piwnicy zaczęła pojawiać się woda. Zagrzybieniu uległy stropy i ściany. Firma zajmująca piwnicę nie mogła funkcjonować. W ekspertyzie określono prawdopodobne przyczyny zalewania piwnic wodą oraz wskazano metodykę naprawy sytuacji.

Projekt wykonawczy słupów w hali w Gliwicach

Hala z suwnicami o udźwigu 5 i 10 ton. Połączenia słupów z fundamentami śrubowe zaprojektowane w naszej pracowni. Projekt zrealizowano. W projekcie budowlanym było wiele błędów – nieprawdziwe były długości słupów, złe poziomy wsporników pod suwnice i poziomy fundamentów. Projekt wykonawczy wymagał dużego zaangażowania i współpracy z projektantem konstrukcji stalowej.

Ekspertyza dachu, ul. Racławicka w Warszawie

Występowały liczne przecieki i zawilgocenia ścian poddasza. Stwierdzono wiele wad w pokryciu wykonanym z blachodachówki – dziury po wkrętach, złe wypełnienie styków obróbek ze ścianami, złe pochylenie rynien.

ekspertyza budynku szkoły, Łódź

Ekspertyza budynku szkoły na ul. Nowej w Łodzi

W budynku wykonanym w technologii ?ramka łódzka? wystąpiły liczne rysy na ścianach i stropach. W budynku ujawniły się wady tej technologii. Połączenia między ramkami zrealizowano za pomocą cienkich, prostych prętów. Nie wytrzymały one występujących obciążeń. Każda ramka zaczęła pracować niezależnie od innych. Rysy na ścianach i stropach wystąpiły wzdłuż linii styku ramek.  

Projekt zabezpieczenia ścian wykopu na budowie – LINCOLN w Strykowie

Uzupełniliśmy projekt wykonany przez inną pracownię. W czasie wykonywania wykopu o głębokości 11,5 m pod pompownię z jego ścian zaczęły odrywać się bryły gliny zagrażając pracującym ludziom. Rozkopanie wykopu było niemożliwe ze względu na zbyt małą odległość od drogi. Zaprojektowaliśmy konstrukcję zabezpieczającą pracujących ludzi w postaci ściany o konstrukcji stalowej wypełnionej żelbetowymi panelami prefabrykowanymi. Całość Read more about Projekt zabezpieczenia ścian wykopu na budowie – LINCOLN w Strykowie[…]

ekspertyza kamienicy, Łódź 1-go Maja

Orzeczenie o stanie technicznym kamienicy przy ul. 1-go Maja, Łódź

Orzeczenie o stanie technicznym kamienicy przy ul. 1-go Maja w Łodzi wykonane przez Biuro Projektów HALKON. Stwierdzono zły stan murów i stropów. Wilgoć i zagrzybienie ścian na parterze i wiele innych wad. Budynek kwalifikuje się do rozbiórki.  

Ekspertyza hali żelbetowej w Chrzanowie

Przedmiotem ekspertyzy wykonanej przez Biuro Projektów HALKON była możliwość zainstalowania w hali suwnicy o udźwigu 5 ton. Wykonano obliczenia hali w kierunku poprzecznym i podłużnym. Stwierdziliśmy, że taka suwnica może być zamontowana. [EasyGallery key=’9′]

ekspertyza budynku mieszkalnego, Łódź Szczytowa

Ekspertyza budynku mieszkalnego wielorodzinnego ? Łódź

Dom na Stokach, wybudowany w okresie niemieckiej okupacji. Przedmiotem ekspertyzy wykonanej przez Biuro Projektów HALKON były ściany budynku, na których w latach  80-tych ubiegłego wieku pojawiły się liczne rysy, odnawiające się po każdym remoncie. Budynek był już dwukrotnie naprawiany, bezskutecznie. Budynek jest częściowo posadowiony na glinie, częściowo na piasku. Nasza ekspertyza wykazała wadliwie wykonaną kanalizację deszczową. Brakowało Read more about Ekspertyza budynku mieszkalnego wielorodzinnego ? Łódź[…]