Adaptacje pomieszczeń w Manufakturze w Łodzi

Wykonaliśmy projekty antresol. Zastosowane rozwiązania stropu były tak lekkie, że nie wymagały fundamentów. Strop został ustawiony na posadzce parteru. Wykonaliśmy dwa takie projekty. Oba zrealizowano.