pomost stalowy pod zbiorniki Danone

Pomost pod zbiorniki o masie 80T ? DANONE

Pomost pod zbiorniki na jogurt o masie 80T w Zakładach DANONE. W rzeczywistości była to hala, na dachu której umieszczono zbiorniki. W każdym przęśle znalazły się trzy takie zbiorniki. Pod dachem zaprojektowano pomost do obsługi zbiorników. Hala była zaopatrzona w liczne instalacje i laboratoria. Hala została posadowiona na płycie fundamentowej. Konstrukcja została zaprojektowana ze stali.

ekspertyza zabytkowego budynku

Ekspertyza zabytkowego dworku

Ekspertyza zabytkowego dworku określiła możliwości adaptacji tego obiektu na działalność agroturystyczną. W dalszej części wykonano projekt adaptacji. Opracowanie wykonane w biurze projektów Halkon obejmowało wymianę część stropów, pogłębienie piwnicy, by umieścić tam kuchnię, zaprojektowano naprawę balkonów, tarasów, ścian, wzmocniono więźbę dachową.    

Czerpnia aeracyjna w elektrociepłowni EC-3 w Łodzi

Umieszczona na dachu budynku kotłowni, na wysokości 35m. Wykonaliśmy projekt zamienny, gdyż ten będący w posiadaniu inwestora okazał się niewykonalny : wymagał np. wykonania, w warunkach pogodowych późnej jesieni, otworu w dachu o wymiarach 6x12m, co groziło zalaniem wodami opadowymi, pominięto konieczne wzmocnienia dachu kotłowni oraz zaprojektowano elementy o masie ponad 250kg. Użycie dźwigu było Read more about Czerpnia aeracyjna w elektrociepłowni EC-3 w Łodzi[…]

Projekt przebudowy komory prób w Fabryce Transformatorów ABB

Współudział w projekcie. Opracowanie wykonane w biurze projektów HALKON obejmowało: ścianę p.poż o wymiarach 36x36m -szkielet żelbetowy monolityczny, odporność ogniowa 2 godz., wrota o wymiarach 12x10m podłogę na obciążenie skupione 100T przebudowę istniejącej ściany stalowej polegającą na usunięciu słupów i wykonaniu otworu 12x10m

Pomost pod chłodnice w Zakładach DANONE w Warszawie

Projekt zamienny. Projekt wykonany w biurze projektów HALKON umożliwiał realizację nie kolidującą z produkcją zakładu wymagającą sterylnych warunków. Czas wykonania pomostu wraz z montażem ? 13 dni

ekspertyza budynku wielorodzinnego w Bratoszewicach

Ekspertyza budynku wielorodzinnego – łódzkie

Piwnica tego budynku była okresowo zalewana wodą po tym, jak w roku 2012 wykonano przebudowę polegającą m.in. na dostawieniu do ściany frontowej balkonów opartych na własnych słupach. Ekspertyza wykonana w biurze projektów HALKON wykazała wadliwie wykonaną izolację przeciwwodną ścian i podłogi piwnicy. Dostawienie balkonów sprawiło ponadto, że przy budynku może okresowo powstawać podziemny zbiornik wody, która Read more about Ekspertyza budynku wielorodzinnego – łódzkie[…]