Projekt remontu budynku jednorodzinnego – Łódź

W budynku pojawiły się liczne rysy pionowe, poziome i ukośne. W ramach projektu wykonanego przez biuro projektów HALKON ustaliliśmy szereg wad projektowych i wykonawczych. Stwierdzono nadmierne ugięcia stropów, brak mocowania nadproży w ścianach zewnętrznych do ścian nośnych, nadmierne ugięcia wsporników. Nie wykonano dylatacji w ścianach osłaniających warstwę izolacji cieplnej. Zaprojektowano naprawę ścian poprzez wykonanie dylatacji, Read more about Projekt remontu budynku jednorodzinnego – Łódź[…]

Projekt remontu kamienicy – Łódź, ul. Dąbrowskiego

Projekt naprawy pękniętych ścian, nadproży, filarków i stropów. Projekt wykonany w biurze projektów HALKON przewidywał naprawę za pomocą wklejanych prętów w poziome bruzdy. Ta metoda pozwala ukryć pręty, jest efektywna i po wykonaniu niewidoczna. Wcześniej próbowano naprawiać budynek za pomocą ściągów. Metoda okazała się mało skuteczna.

Ekspertyza wieżowca w ŚDM w Łodzi

Przedmiotem ekspertyzy była piwnica. Po wymianie nawierzchni na pobliskiej drodze w piwnicy zaczęła pojawiać się woda. Zagrzybieniu uległy stropy i ściany. Firma zajmująca piwnicę nie mogła funkcjonować. W ekspertyzie określono prawdopodobne przyczyny zalewania piwnic wodą oraz wskazano metodykę naprawy sytuacji.

Projekt wykonawczy słupów w hali w Gliwicach

Hala z suwnicami o udźwigu 5 i 10 ton. Połączenia słupów z fundamentami śrubowe zaprojektowane w naszej pracowni. Projekt zrealizowano. W projekcie budowlanym było wiele błędów – nieprawdziwe były długości słupów, złe poziomy wsporników pod suwnice i poziomy fundamentów. Projekt wykonawczy wymagał dużego zaangażowania i współpracy z projektantem konstrukcji stalowej.

Ekspertyza dachu, ul. Racławicka w Warszawie

Występowały liczne przecieki i zawilgocenia ścian poddasza. Stwierdzono wiele wad w pokryciu wykonanym z blachodachówki – dziury po wkrętach, złe wypełnienie styków obróbek ze ścianami, złe pochylenie rynien.

ekspertyza budynku szkoły, Łódź

Ekspertyza budynku szkoły na ul. Nowej w Łodzi

W budynku wykonanym w technologii ?ramka łódzka? wystąpiły liczne rysy na ścianach i stropach. W budynku ujawniły się wady tej technologii. Połączenia między ramkami zrealizowano za pomocą cienkich, prostych prętów. Nie wytrzymały one występujących obciążeń. Każda ramka zaczęła pracować niezależnie od innych. Rysy na ścianach i stropach wystąpiły wzdłuż linii styku ramek.  

Projekt zabezpieczenia ścian wykopu na budowie – LINCOLN w Strykowie

Uzupełniliśmy projekt wykonany przez inną pracownię. W czasie wykonywania wykopu o głębokości 11,5 m pod pompownię z jego ścian zaczęły odrywać się bryły gliny zagrażając pracującym ludziom. Rozkopanie wykopu było niemożliwe ze względu na zbyt małą odległość od drogi. Zaprojektowaliśmy konstrukcję zabezpieczającą pracujących ludzi w postaci ściany o konstrukcji stalowej wypełnionej żelbetowymi panelami prefabrykowanymi. Całość Read more about Projekt zabezpieczenia ścian wykopu na budowie – LINCOLN w Strykowie[…]

ekspertyza kamienicy, Łódź 1-go Maja

Orzeczenie o stanie technicznym kamienicy przy ul. 1-go Maja, Łódź

Orzeczenie o stanie technicznym kamienicy przy ul. 1-go Maja w Łodzi wykonane przez Biuro Projektów HALKON. Stwierdzono zły stan murów i stropów. Wilgoć i zagrzybienie ścian na parterze i wiele innych wad. Budynek kwalifikuje się do rozbiórki.  

Ekspertyza hali żelbetowej w Chrzanowie

Przedmiotem ekspertyzy wykonanej przez Biuro Projektów HALKON była możliwość zainstalowania w hali suwnicy o udźwigu 5 ton. Wykonano obliczenia hali w kierunku poprzecznym i podłużnym. Stwierdziliśmy, że taka suwnica może być zamontowana. [EasyGallery key=’9′]

ekspertyza budynku mieszkalnego, Łódź Szczytowa

Ekspertyza budynku mieszkalnego wielorodzinnego ? Łódź

Dom na Stokach, wybudowany w okresie niemieckiej okupacji. Przedmiotem ekspertyzy wykonanej przez Biuro Projektów HALKON były ściany budynku, na których w latach  80-tych ubiegłego wieku pojawiły się liczne rysy, odnawiające się po każdym remoncie. Budynek był już dwukrotnie naprawiany, bezskutecznie. Budynek jest częściowo posadowiony na glinie, częściowo na piasku. Nasza ekspertyza wykazała wadliwie wykonaną kanalizację deszczową. Brakowało Read more about Ekspertyza budynku mieszkalnego wielorodzinnego ? Łódź[…]