... - projekty i ekspertyzy budowlane
Rysy na stropach

Rysy na stropach

Na belkach i płytach stropowych mogą pojawiać się rysy. Niektóre są dopuszczalne. Rysy mogą powstawać na spodniej stronie stropów w środkowej części oraz ukośne w strefach oparcia.

Rysy na spodniej stronie stropów

Szerokość tych rys nie powinna przekraczać 0,3 mm. Jeśli rysy są większe, mogą świadczyć o przeciążeniu stropu i wymagać interwencji projektanta. Rysy są prostopadłe do osi belki lub płyty. Powstają dlatego, że beton ma mniejszą odkształcalność od stali.
Rysy na spodniej stronie stropów
Podobne rysy pochylone w kierunku środka belki mogą powstawać przy podporach (podciągach, ścianach).

Rysy na spodniej stronie stropów

Na rysunkach podałem maksymalne szerokości rys dopuszczone przez normę. Jeśli rysy są szersze, należy ustalić dlaczego. Może to być błąd projektowy, wykonawczy (np. za słaby beton lub za mała ilość zbrojenia). W takich sytuacjach najlepiej wezwać projektanta.

Rysy równoległe do osi belek i płyt

Jeśli zauważymy rysy biegnące prostopadle do podpór może to świadczyć o korozji zbrojenia. Nie można ich lekceważyć. Rdza ma większą objętość, niż stal i rozpycha beton powodując powstawanie tych rys.

Rysy równoległe do osi belek i płyt

Pojawienie się takich rys wymaga niezwłocznej interwencji projektanta. Trzeba ustalić przyczynę korozji, usunąć ją i zabezpieczyć zbrojenie.

Rysy na ścianach budynków

Rysy na ścianach budynków

Na ścianach budynków mogą powstawać rysy pionowe, ukośne i poziome. Układ rys w wielu przypadkach umożliwia określenie przyczyn ich powstawania.

Rysy pionowe

Najgroźniejsze powstają na filarkach międzyokiennych. Z reguły wskazują na przekroczenie nośności filarków. Są to drobne i dość liczne rysy zlokalizowane z reguły w środkowej części filarka.

rysy na filarkach międzyokiennych

Zdarza się, że budynek pęka w środkowej części. Powstająca wtedy rysa rozszerza się do góry. Takie rysy z reguły powstają na skutek większego osiadania ścian szczytowych. Ściany te wychylają się na zewnątrz.

rysa na ścianie rozszerza się do góry

Rysy ukośne

Taki układ rys z reguły wskazuje na nierównomierne osiadanie fundamentów. Jeśli osiada ściana szczytowa, to rysa jest pochylona w kierunku tej ściany.

Rysy ukośne

Może się zdarzyć, że środkowa część budynku osiada bardziej, niż ściany szczytowe. Wtedy rysy mają kształt sklepienia opasującego miejsce, które osiada bardziej niż pozostałe części budynku.

środkowa część budynku osiada bardziej, niż ściany szczytowe

Rysy poziome

Takie rysy powstają w starych budynkach, w których spoiny były wykonywane na bazie wapna. Wapno ulega erozji, jest wypłukiwane przez wodę pochodzącą z opadów. Spoiny stają się słabsze i warstwa zaprawy staje się cieńsza. Na tynkach pojawiają się wtedy drobne rysy poziome. Takie rysy są najmniej groźne.

Rysy pionowe i ukośne wymagają interwencji inżyniera budownictwa. W każdym przypadku musi on ustalić przyczynę powstawania rys, usunąć tę przyczynę, a następnie naprawić uszkodzone mury. Często wymaga to badania gruntów, badania cegieł i spoin w murach fundamentowych, sprawdzenia ewentualnej awarii instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej. Naprawa murów bez usunięcia przyczyny powstawania rys nie przyniesie spodziewanych efektów. Rysy będą powstawać nadal poza miejscami wzmocnionymi.